Optical View

By: Azad Yasamin

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Saturday, 7-Jan-2006 00:00 Email | Share | | Bookmark
Sunset of ...

1st. Episode
2nd Episode
3th Episode
یکی از زیباتریبن صحنه هایی میتونه در زندگی من وجود داشته باشه ... دیدن لحظه به لحظه غروب خورشید آن هم بر روی دریا است. حالا اگر بیتونم این لحظه ها را خیلی زیبا به تصویر بکشم، دیگه حرف نداره .... تا آن زمان عکسهای آماتور منو تحمل کنید.


Monday, 2-Jan-2006 00:00 Email | Share | | Bookmark
Rules

 
 
گاهی اوقات قوانین مانند دیواری بر سر ما، برای رسیدن به هدفمان قرار می گیرند. آنگاه است که ما بر سر دوراهی قرار می گیریم. نوع تصمیم گیری ماست که آینده ما را رقم می زند.


Friday, 30-Dec-2005 00:00 Email | Share | | Bookmark
رادارهای مرکزی جنوب ایران

Original Version
With Night Filter


Wednesday, 28-Dec-2005 00:00 Email | Share | | Bookmark
خانه سالمندان بندرعباس

another shot
میوه هایی که بهش داده بودم رو زیر روسریش قایم کرده بود
چهره اش پر از غم بود. همش از من سیگار میخواست
View all 6 photos...
مکانی عجیب ... تا مدتها بعد ذهن من رو بخودش مشغول کرده بود ...بعد از دیدن عکسها شاید شما هم با من هم عقیده شوید


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net